bedrijfsnaam Maklore
maklorecoachingworkshopslezingenMathilde Klomberg Reijrinkvisieinteresse

  • Maklore

Welkom op mijn site

Maklore Coaching by Colours heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen door gebruik te maken van de eigenschappen en werking van kleuren en dromen. Afhankelijk van de hulpvragen wordt er gekozen voor een passende coaching. Kleuren geven een beeld van de werking van de chakra’s, de energiestromen in het lichaam. Droomcoaching helpt om door middel van uw dromen het dagelijkse leven te veranderen. Daarnaast is de Matrixmethode een veelgebruikte methode bij vragen betreffende leerproblemen en angsten.

Naast de persoonlijke en respectvolle coaching verzorgt Maklore Coaching by Colours ook workshops en lezingen over kleuren of dromen. Dit zijn perfecte mogelijkheden om op een ontspannen wijze kennis te maken met de verrassende mogelijkheden van kleuren en dromen.

Kleur uw leven, maak uw dromen waar!

Bezoek ook de Facebookpagina van Maklore.

logo facebook
logo matrix coach

De MatriXmethode is een effectieve methodiek om snel tot oplossingen te komen voor veel problemen. Het uitgangspunt is de interne strategie die u zelf heeft ontwikkeld bij leren en emoties. Deze strategie kunt u aanpassen en gebruiken.

Bij ontstane problemen blijkt dat die interne strategie niet werkt en zorgt voor problemen. Dan is het van belang deze strategie te vervangen door een eigen strategie die voor u beter, makkelijker en sneller werkt zodat uw probleem wordt opgelost.
Zo wordt bij leerproblemen de eigen unieke manier van informatieverwerking gevonden die aansluit bij uw specifieke behoeften. Daardoor bent u beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken.
Bij mentale problemen is het zaak de eigen strategie van de eigen beleving van het eigen probleem te vervangen. De MatriXmethode bestaat gemiddeld uit drie sessies.

Matrix coaching is geschikt voor jong en oud en staat los van achtergrond of IQ dus voor iedereen die:

  • leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, ad(h)d ervaart en het lezen en leren prettiger en gemakkelijker te maken
  • het volle en drukke hoofd wil opruimen en ordenen zodat er meer gebruik gemaakt kan worden van eerder opgedane kennis
  • emotionele en mentale problemen wil oplossen
  • traumatische herinneringen kwijt wil raken
  • negatieve toekomstbeelden willen omzetten naar krachtige positieve beelden
  • angsten wil laten verdwijnen. zoals faalangst, dierenangst, presentatieangst, verkeersangst
  • ook psychosomatische klachten waar geen medische verklaring voor is (eerst arts raadplegen) worden aangepakt.

Ervaringen:

Meisje van 17 met gediagnosticeerde dyscalculie geeft aan dat het wiskundecijfer van de laatste toets wel heel hoog uitgevallen is, waardoor de wiskundedocent zich afvraagt of zij wel dyscalculie heeft. Zij heeft door middel van de MatriXmethode een nieuwe manier gevonden om beter wiskunde te leren.

Jongen van 13 met dyslexie kon tot op heden niet het alfabet leren. Na coaching met behulp van de MatriXmethode heeft hij alfabet geleerd en leest nu beter.

Vrouw van 58 geeft aan sneller te kunnen lezen en het gelezene beter te onthouden na een sessie.

Duur: circa 3 sessies
Tarief: € 65 per sessie
Locatie: Nobelstraat 25A, Borculo

Hier komt een nieuwe tekst over droomcoaching

Op zoek naar ander werk, eigen kwaliteiten of een prettige relatie? Wilt u meer inzicht in uw persoonlijk ontwikkelingsproces en uw kwaliteiten doelbewuster inzetten in hun leven?

Het kleurontwikkelingsprofiel vertelt welke kwaliteiten u heeft, wat uw aandachtsgebieden zijn en welke behoeftes staan op dit moment centraal. Dit wordt zichtbaar aan de hand van persoonlijke kleurvoorkeur en afkeur die je aan bepaalde gebeurtenissen in je leven verbindt. Aan de hand van uw kleurkeuze en legging in een schema en mijn kleurenkennis, geef ik u inzicht in welke eigenschappen en kwaliteiten goed ontwikkeld zijn en welke nog extra aandacht verdienen in de vorm van kleurgebruik, extra training, opleiding of therapie. U krijgt een schriftelijk verslag met adviezen, dat dient als uitgangspunt bij het terugkoppelingsgesprek.
Voor het bedrijfsleven wordt een kleurontwikkelingsprofiel gemaakt, o.a. om te kijken of een persoon op de juiste plek binnen het bedrijf werkt of kan worden geplaatst.

Duur: 2 uur en een terugkoppelingsgesprek van 1 uur
Tarief: € 150
Locatie: Nobelstraat 25a, Borculo

mathilde-klomberg